Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 0% 0% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%
2017 2 50% 100% 50%
2016 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313335 19
  100%
  100%
  0%
1353 60
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2020 4313335 22
  91%
  91%
  0%
2019 4313335 24
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 40
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 28
  93%
  96%
  4%
1353 45
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 29
  97%
  97%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2016 4313335 23
  96%
  100%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2015 4313335 32
  97%
  97%
  0%
2014 4313335 21
  100%
  100%
  0%
2013 4313335 16
  94%
  100%
  6%
2012 4312814 2
  100%
  100%
  0%
4313335 8
  100%
  100%
  0%
2011 4312814 16
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313335 19 5% 5% 68% 21% 0% 0%
1353 60 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 4313335 22 5% 18% 55% 14% 9% 0%
2019 4313335 24 4% 8% 71% 17% 0% 0%
1353 30 50% 0% 50% 0% 0% 0%
1354 40 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 4313335 28 7% 18% 50% 18% 4% 4%
1353 45 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313335 29 3% 24% 45% 24% 3% 0%
1353 30 50% 50% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 4313335 23 0% 26% 43% 26% 0% 4%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 30 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 4313335 32 6% 3% 25% 63% 3% 0%
2014 4313335 21 0% 0% 52% 48% 0% 0%
2013 4313335 16 0% 19% 13% 63% 0% 6%
2012 4312814 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
4313335 8 13% 13% 50% 25% 0% 0%
2011 4312814 16 0% 0% 56% 38% 6% 0%