Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313157 9
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 12
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 11
  91%
  100%
  9%
2014 4313157 12
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313157 9 0% 44% 56% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313157 12 8% 8% 75% 8% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 4313157 11 9% 27% 45% 9% 0% 9%
2014 4313157 12 0% 58% 25% 0% 0% 17%