Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 10
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 11
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313157 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 12
  100%
  100%
  0%
2018 4313157 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 10
  80%
  100%
  20%
2016 4313157 11
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313157 13
  77%
  91%
  15%
2014 4313157 11
  82%
  100%
  18%
2013 4313157 9
  89%
  100%
  11%
2012 4313157 7
  86%
  86%
  0%
2011 4313157 5
  60%
  75%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
1354 30 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2021 4313157 11 0% 36% 55% 9% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 4313157 10 0% 80% 20% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4313157 12 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2018 4313157 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313157 10 10% 10% 60% 0% 0% 20%
2016 4313157 11 0% 36% 55% 0% 0% 9%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313157 13 0% 31% 31% 15% 8% 15%
2014 4313157 11 0% 27% 55% 0% 0% 18%
2013 4313157 9 0% 56% 22% 11% 0% 11%
2012 4313157 7 0% 14% 71% 0% 14% 0%
2011 4313157 5 0% 20% 40% 0% 20% 20%