Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313784 16
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313784 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313784 21
  95%
  95%
  0%
2019 4313784 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313261 15
  100%
  100%
  0%
4313784 13
  100%
  100%
  0%
2016 4313261 10
  100%
  100%
  0%
4313784 19
  100%
  100%
  0%
2015 4313261 3
  100%
  100%
  0%
4313784 17
  100%
  100%
  0%
2014 4313261 1
  100%
  100%
  0%
4313784 4
  100%
  100%
  0%
2013 4313261 8
  100%
  100%
  0%
4313784 3
  100%
  100%
  0%
2012 4313261 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313784 16 0% 31% 63% 0% 0% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313784 20 0% 55% 45% 0% 0% 0%
2020 4313784 21 0% 5% 90% 0% 5% 0%
2019 4313784 17 6% 0% 94% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313784 16 0% 6% 81% 13% 0% 0%
2017 4313261 15 13% 13% 73% 0% 0% 0%
4313784 13 0% 8% 85% 8% 0% 0%
2016 4313261 10 10% 0% 70% 20% 0% 0%
4313784 19 5% 5% 79% 11% 0% 0%
2015 4313261 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313784 17 0% 18% 76% 6% 0% 0%
2014 4313261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313784 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2013 4313261 8 13% 25% 63% 0% 0% 0%
4313784 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 4313261 10 0% 0% 80% 20% 0% 0%