Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313784 21
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313784 18
  100%
  100%
  0%
2019 4313784 17
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 15
  100%
  100%
  0%
2017 4313261 14
  100%
  100%
  0%
4313784 15
  93%
  100%
  7%
2016 4313261 8
  100%
  100%
  0%
4313784 19
  95%
  100%
  5%
2015 4313261 2
  100%
  100%
  0%
4313784 11
  100%
  100%
  0%
2014 4313261 5
  100%
  100%
  0%
4313784 15
  100%
  100%
  0%
2013 4313261 1
  100%
  100%
  0%
4313784 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313784 21 5% 62% 24% 10% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 4313784 18 6% 11% 83% 0% 0% 0%
2019 4313784 17 6% 29% 53% 12% 0% 0%
2018 4313784 15 7% 7% 73% 13% 0% 0%
2017 4313261 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
4313784 15 7% 0% 80% 7% 0% 7%
2016 4313261 8 13% 25% 63% 0% 0% 0%
4313784 19 5% 21% 37% 32% 0% 5%
2015 4313261 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
4313784 11 0% 0% 82% 18% 0% 0%
2014 4313261 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
4313784 15 0% 13% 87% 0% 0% 0%
2013 4313261 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4313784 8 13% 13% 63% 13% 0% 0%