Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313385 37
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313385 39
  100%
  100%
  0%
2019 4313385 43
  95%
  98%
  2%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313385 41
  98%
  98%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 4313385 54
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 4313385 38
  100%
  100%
  0%
2015 4313385 39
  100%
  100%
  0%
2014 4313385 37
  97%
  97%
  0%
2013 4313385 24
  100%
  100%
  0%
2012 4313385 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313385 37 5% 16% 76% 3% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313385 39 5% 3% 82% 10% 0% 0%
2019 4313385 43 5% 23% 63% 5% 2% 2%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313385 41 5% 56% 37% 0% 2% 0%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313385 54 2% 44% 52% 2% 0% 0%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313385 38 5% 18% 76% 0% 0% 0%
2015 4313385 39 5% 33% 59% 3% 0% 0%
2014 4313385 37 3% 57% 35% 3% 3% 0%
2013 4313385 24 8% 75% 17% 0% 0% 0%
2012 4313385 23 4% 74% 22% 0% 0% 0%