Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313385 5
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313385 7
  100%
  100%
  0%
2019 4313385 7
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4313385 6
  83%
  100%
  17%
2017 4313385 5
  100%
  100%
  0%
2016 4313385 7
  100%
  100%
  0%
2015 4313385 3
  100%
  100%
  0%
2014 4313385 3
  100%
  100%
  0%
2013 4313385 2
  100%
  100%
  0%
2012 4313385 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313385 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
1354 10 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 4313385 7 14% 14% 57% 14% 0% 0%
2019 4313385 7 0% 14% 29% 57% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 4313385 6 17% 33% 17% 17% 0% 17%
2017 4313385 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2016 4313385 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
2015 4313385 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
2014 4313385 3 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2013 4313385 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2012 4313385 4 25% 25% 25% 25% 0% 0%