Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313385 18
  94%
  94%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313385 17
  100%
  100%
  0%
2019 4313385 22
  86%
  86%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4313385 22
  95%
  100%
  5%
2017 4313385 29
  100%
  100%
  0%
2016 4313385 20
  100%
  100%
  0%
2015 4313385 18
  100%
  100%
  0%
2014 4313385 26
  96%
  96%
  0%
2013 4313385 13
  100%
  100%
  0%
2012 4313385 18
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313385 18 6% 0% 56% 33% 6% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313385 17 0% 12% 47% 41% 0% 0%
2019 4313385 22 5% 18% 50% 14% 14% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313385 22 5% 9% 50% 32% 0% 5%
2017 4313385 29 3% 14% 76% 7% 0% 0%
2016 4313385 20 5% 30% 30% 35% 0% 0%
2015 4313385 18 6% 17% 61% 17% 0% 0%
2014 4313385 26 4% 12% 62% 19% 4% 0%
2013 4313385 13 8% 38% 54% 0% 0% 0%
2012 4313385 18 11% 0% 72% 17% 0% 0%