Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313384 24
  100%
  100%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313384 25
  96%
  96%
  0%
2019 4313384 16
  88%
  88%
  0%
2018 4313384 37
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 4313384 22
  77%
  94%
  18%
2016 4313384 24
  96%
  96%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313384 25
  96%
  96%
  0%
2014 4313384 21
  95%
  100%
  5%
2013 4313384 20
  85%
  85%
  0%
2012 4313384 24
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313384 24 0% 0% 38% 63% 0% 0%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313384 25 0% 16% 28% 52% 4% 0%
2019 4313384 16 0% 0% 38% 50% 13% 0%
2018 4313384 37 3% 0% 30% 65% 0% 3%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 4313384 22 9% 0% 32% 36% 5% 18%
2016 4313384 24 0% 0% 67% 29% 4% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313384 25 0% 0% 40% 56% 4% 0%
2014 4313384 21 0% 5% 57% 33% 0% 5%
2013 4313384 20 10% 0% 35% 40% 15% 0%
2012 4313384 24 4% 0% 67% 25% 0% 4%