Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 2 50% 100% 50%
2018 3 100% 100% 0%
2017 11 81.818% 100% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 1
  100%
  100%
  0%
1354 100
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 5
  80%
  100%
  20%
1353 112
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 9
  78%
  100%
  22%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 10
  100%
  100%
  0%
1354 20
  50%
  100%
  50%
2018 4313228 4
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2017 4313228 4
  100%
  100%
  0%
1354 110
  82%
  100%
  18%
2016 4313228 5
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2015 4313228 6
  100%
  100%
  0%
2013 4313228 5
  100%
  100%
  0%
2012 4313228 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 100 0% 10% 70% 20% 0% 0%
2021 4313228 5 0% 20% 60% 0% 0% 20%
1353 112 0% 14% 57% 29% 0% 0%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313228 9 0% 11% 67% 0% 0% 22%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313228 10 0% 20% 70% 10% 0% 0%
1354 20 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 4313228 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
1354 30 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 4313228 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 110 0% 0% 82% 0% 0% 18%
2016 4313228 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
1353 112 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313228 6 0% 17% 67% 17% 0% 0%
2013 4313228 5 20% 0% 60% 20% 0% 0%
2012 4313228 5 0% 20% 60% 20% 0% 0%