Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 5 100% 100% 0%
2020 5 80% 80% 0%
2019 9 78% 100% 22%
2018 6 83% 100% 17%
2017 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313228 13
  77%
  100%
  23%
1353 105
  100%
  100%
  0%
1354 50
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 18
  89%
  100%
  11%
1353 45
  100%
  100%
  0%
1354 50
  80%
  80%
  0%
2019 4313228 21
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 90
  78%
  100%
  22%
2018 4313228 15
  100%
  100%
  0%
1354 60
  83%
  100%
  17%
2017 4313228 17
  94%
  100%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 90
  100%
  100%
  0%
2016 4313228 17
  100%
  100%
  0%
1353 135
  100%
  100%
  0%
2015 4313228 7
  100%
  100%
  0%
2014 4313228 5
  100%
  100%
  0%
2013 4313228 1
  100%
  100%
  0%
2012 4313228 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313228 13 0% 23% 46% 8% 0% 23%
1353 105 0% 29% 57% 14% 0% 0%
1354 50 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2020 4313228 18 6% 39% 44% 0% 0% 11%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 50 0% 0% 80% 0% 20% 0%
2019 4313228 21 5% 38% 52% 5% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 90 0% 33% 44% 0% 0% 22%
2018 4313228 15 0% 53% 47% 0% 0% 0%
1354 60 0% 33% 50% 0% 0% 17%
2017 4313228 17 0% 41% 35% 18% 0% 6%
1353 30 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 90 11% 22% 56% 11% 0% 0%
2016 4313228 17 0% 12% 76% 12% 0% 0%
1353 135 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2015 4313228 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2014 4313228 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
2013 4313228 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 4313228 6 0% 33% 33% 33% 0% 0%