Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 100
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 10
  80%
  89%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 14
  79%
  100%
  21%
2019 4313228 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 14
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313228 16
  100%
  100%
  0%
1354 80
  100%
  100%
  0%
2016 4313228 6
  83%
  100%
  17%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 4313228 11
  100%
  100%
  0%
2014 4313228 6
  100%
  100%
  0%
2013 4313228 8
  100%
  100%
  0%
2012 4313228 7
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 9 11% 56% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 100 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313228 10 10% 20% 50% 0% 10% 10%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 4313228 14 7% 14% 43% 14% 0% 21%
2019 4313228 20 5% 20% 60% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 4313228 14 7% 14% 43% 36% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4313228 16 6% 13% 63% 19% 0% 0%
1354 80 0% 25% 63% 13% 0% 0%
2016 4313228 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2015 4313228 11 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2014 4313228 6 17% 33% 17% 33% 0% 0%
2013 4313228 8 25% 13% 25% 38% 0% 0%
2012 4313228 7 14% 14% 14% 43% 14% 0%