Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313384 8
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313384 12
  100%
  100%
  0%
2020 4313384 9
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313384 11
  91%
  100%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313384 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313384 12
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313384 12
  92%
  100%
  8%
2015 4313384 13
  85%
  100%
  15%
2014 4313384 13
  92%
  100%
  8%
2013 4313384 11
  100%
  100%
  0%
2012 4313384 13
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313384 8 0% 13% 88% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313384 12 0% 8% 92% 0% 0% 0%
2020 4313384 9 11% 11% 67% 0% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313384 11 0% 18% 64% 9% 0% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313384 16 0% 19% 81% 0% 0% 0%
2017 4313384 12 0% 0% 67% 0% 0% 33%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4313384 12 8% 17% 50% 17% 0% 8%
2015 4313384 13 0% 8% 77% 0% 0% 15%
2014 4313384 13 15% 15% 62% 0% 0% 8%
2013 4313384 11 0% 0% 82% 18% 0% 0%
2012 4313384 13 8% 0% 85% 0% 0% 8%