Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 100%
2019 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 14
  93%
  93%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2020 4313861 14
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 11
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 10
  80%
  100%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4313861 8
  88%
  100%
  12%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313861 9
  78%
  88%
  11%
2015 4313861 6
  83%
  83%
  0%
2014 4313861 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 19 5% 21% 63% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313861 14 0% 0% 43% 50% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313861 14 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2019 4313861 11 9% 55% 27% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313861 10 10% 0% 50% 20% 0% 20%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313861 8 13% 25% 13% 38% 0% 13%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4313861 9 11% 44% 22% 0% 11% 11%
2015 4313861 6 17% 17% 50% 0% 17% 0%
2014 4313861 12 0% 42% 50% 8% 0% 0%