Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2016 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313791 38
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313791 38
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4313791 43
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 4313791 54
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313791 37
  95%
  95%
  0%
2017 4313791 39
  97%
  100%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 4313791 40
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2015 4313791 31
  100%
  100%
  0%
2014 4313791 19
  100%
  100%
  0%
2013 4313791 23
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313791 38 5% 3% 29% 63% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313791 38 5% 8% 34% 53% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313791 43 2% 5% 16% 74% 2% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313791 54 4% 6% 31% 56% 4% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313791 37 0% 5% 30% 59% 5% 0%
2017 4313791 39 5% 5% 33% 54% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 4313791 40 0% 0% 38% 60% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313791 31 0% 0% 58% 42% 0% 0%
2014 4313791 19 0% 5% 58% 37% 0% 0%
2013 4313791 23 0% 13% 78% 9% 0% 0%