Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 0% 0% 100%
2018 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313784 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2020 4313784 12
  92%
  100%
  8%
2019 4313784 8
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 8
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313784 7
  86%
  100%
  14%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 4313784 11
  91%
  100%
  9%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313784 9
  100%
  100%
  0%
2014 4313784 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313784 10 0% 30% 60% 10% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 4313784 12 0% 17% 42% 33% 0% 8%
2019 4313784 8 0% 13% 38% 50% 0% 0%
2018 4313784 8 0% 13% 50% 38% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313784 7 0% 57% 14% 14% 0% 14%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 4313784 11 9% 0% 73% 9% 0% 9%
1353 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4313784 9 0% 11% 67% 22% 0% 0%
2014 4313784 4 0% 50% 25% 25% 0% 0%