Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313784 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 4313784 13
  92%
  100%
  8%
2020 4313784 14
  100%
  100%
  0%
2019 4313784 24
  100%
  100%
  0%
2018 4313784 18
  100%
  100%
  0%
2017 4313784 11
  100%
  100%
  0%
2016 4313784 21
  100%
  100%
  0%
2015 4313784 17
  100%
  100%
  0%
2014 4313784 11
  100%
  100%
  0%
2013 4313784 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313784 22 5% 5% 82% 9% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 4313784 13 8% 15% 46% 23% 0% 8%
2020 4313784 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313784 24 4% 4% 75% 17% 0% 0%
2018 4313784 18 6% 0% 78% 17% 0% 0%
2017 4313784 11 9% 36% 55% 0% 0% 0%
2016 4313784 21 5% 52% 43% 0% 0% 0%
2015 4313784 17 6% 18% 71% 6% 0% 0%
2014 4313784 11 9% 18% 73% 0% 0% 0%
2013 4313784 4 25% 75% 0% 0% 0% 0%