Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317133 3
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4317133 3
  67%
  100%
  33%
2020 4317133 3
  100%
  100%
  0%
2019 4310920 6
  100%
  100%
  0%
2018 4310920 2
  50%
  100%
  50%
2017 4310920 1
  100%
  100%
  0%
2016 4310920 4
  100%
  100%
  0%
2015 4310920 5
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317133 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
1354 20 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2021 4317133 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 4317133 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4310920 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2018 4310920 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 4310920 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4310920 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4310920 5 0% 0% 0% 0% 0% 100%