Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313136 32
  97%
  100%
  3%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2020 4313136 37
  100%
  100%
  0%
2019 4313136 35
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 23
  96%
  100%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 4313136 30
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 29
  97%
  100%
  3%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 19
  100%
  100%
  0%
2014 4313136 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313136 32 3% 13% 69% 13% 0% 3%
1354 20 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2020 4313136 37 5% 16% 59% 19% 0% 0%
2019 4313136 35 6% 14% 71% 9% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 4313136 23 9% 22% 65% 0% 0% 4%
1353 30 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313136 30 7% 20% 67% 3% 0% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313136 29 7% 14% 48% 28% 0% 3%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313136 19 0% 37% 58% 5% 0% 0%
2014 4313136 25 4% 24% 24% 48% 0% 0%