Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4316231 27
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4316231 22
  100%
  100%
  0%
2019 4316231 22
  100%
  100%
  0%
2018 4316231 21
  100%
  100%
  0%
2017 4316231 24
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4316231 27 0% 0% 81% 19% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4316231 22 5% 5% 68% 23% 0% 0%
2019 4316231 22 0% 14% 82% 5% 0% 0%
2018 4316231 21 0% 14% 76% 10% 0% 0%
2017 4316231 24 4% 4% 75% 13% 0% 4%