Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 4 75% 100% 25%
2020 2 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 21
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 100
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 18
  94%
  100%
  6%
1353 96
  100%
  100%
  0%
1354 40
  75%
  100%
  25%
2020 4313228 28
  82%
  100%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 33
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 80
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 23
  96%
  100%
  4%
1354 50
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 21 0% 0% 71% 19% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 100 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2021 4313228 18 0% 22% 72% 0% 0% 6%
1353 96 0% 17% 50% 33% 0% 0%
1354 40 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2020 4313228 28 4% 14% 57% 7% 0% 18%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4313228 33 3% 6% 79% 12% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 80 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2018 4313228 23 0% 17% 65% 13% 0% 4%
1354 50 0% 40% 40% 0% 0% 20%