Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2019 2 100% 100% 0%
2018 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4313228 9
  89%
  100%
  11%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 14
  71%
  100%
  29%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 4313228 12
  83%
  91%
  8%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 7
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
1354 20
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4313228 9 0% 11% 78% 0% 0% 11%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313228 14 7% 7% 43% 14% 0% 29%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 4313228 12 0% 8% 50% 25% 8% 8%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 4313228 7 0% 29% 57% 14% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 20 0% 0% 50% 0% 0% 50%