Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 18
  94%
  100%
  6%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313228 16
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313228 20
  80%
  100%
  20%
2019 4313228 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 18 0% 22% 50% 22% 0% 6%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313228 16 0% 6% 75% 13% 0% 6%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4313228 20 0% 15% 25% 40% 0% 20%
2019 4313228 28 0% 29% 54% 18% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 30 0% 33% 0% 67% 0% 0%
2018 4313228 18 6% 17% 56% 22% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%