Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313861 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313861 11
  100%
  100%
  0%
2020 4313861 11
  100%
  100%
  0%
2019 4313861 4
  75%
  100%
  25%
1353 32
  50%
  100%
  50%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313861 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313861 10 0% 0% 70% 30% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 4313861 11 9% 0% 82% 9% 0% 0%
2020 4313861 11 9% 0% 64% 27% 0% 0%
2019 4313861 4 0% 25% 50% 0% 0% 25%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313861 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%