Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 4317520 31
  94%
  100%
  6%
1354 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 4317520 31 6% 45% 35% 6% 0% 6%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%