Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 0 0 *
2022 0 0 *
2021 0 0 *
2020 0 0 *
2019 0 0 *
2018 0 0 *
2017 0 0 *
2016 0 0 *