Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 8%
26h
32%
108h
20%
67h
1%
2h
16%
53h
24%
80h
335h
2017 10%
33h
31%
98h
25%
79h
1%
2h
17%
55h
16%
51h
318h
2016 13%
39h
28%
81h
21%
61h
0%
0h
13%
38h
24%
71h
291h