Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 200
  73%
  76%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500894 164
  93%
  95%
  2%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2020 2500894 252
  92%
  94%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 210
  82%
  86%
  5%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 238
  87%
  91%
  5%
1353 96
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 200 1% 12% 38% 22% 23% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2021 2500894 164 1% 17% 28% 46% 5% 2%
1353 112 0% 0% 43% 29% 0% 29%
2020 2500894 252 2% 3% 44% 43% 6% 2%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500894 210 1% 4% 33% 44% 13% 5%
1353 112 0% 14% 29% 57% 0% 0%
2018 2500894 238 0% 0% 37% 49% 8% 5%
1353 96 0% 17% 67% 17% 0% 0%