Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 20
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 20
  90%
  100%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 31
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 40
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500786 29
  97%
  100%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500786 38
  97%
  100%
  3%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2016 2500786 41
  95%
  100%
  5%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500786 47
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 41
  98%
  100%
  2%
2013 2500786 40
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 20 0% 20% 65% 15% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 80 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2021 2500786 20 0% 0% 50% 40% 0% 10%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500786 31 0% 16% 71% 13% 0% 0%
1353 64 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2019 2500786 40 5% 78% 18% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500786 29 0% 10% 72% 14% 0% 3%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2017 2500786 38 0% 0% 89% 8% 0% 3%
1353 80 0% 40% 20% 0% 0% 40%
2016 2500786 41 5% 5% 71% 15% 0% 5%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2015 2500786 47 6% 38% 49% 6% 0% 0%
2014 2500786 41 0% 32% 63% 2% 0% 2%
2013 2500786 40 3% 70% 23% 3% 3% 0%