Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2016 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 200
  94%
  95%
  1%
7000255 69
  99%
  100%
  1%
2501573 19
  89%
  94%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2021 2501572 227
  95%
  96%
  1%
7000255 86
  99%
  99%
  0%
2501573 17
  94%
  100%
  6%
1353 224
  93%
  100%
  7%
2020 2501572 211
  97%
  97%
  0%
7000255 78
  99%
  100%
  1%
2501573 5
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 198
  97%
  98%
  1%
7000255 73
  99%
  99%
  0%
2501573 6
  83%
  100%
  17%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 208
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 28
  64%
  100%
  36%
7000255 70
  99%
  100%
  1%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 259
  80%
  86%
  7%
2501573 8
  75%
  86%
  12%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 254
  78%
  86%
  9%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
1355 42
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 256
  78%
  85%
  8%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 259
  81%
  86%
  6%
2501573 3
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 277
  82%
  92%
  10%
2501573 5
  80%
  80%
  0%
2012 2501572 269
  81%
  85%
  5%
2011 2501572 265
  77%
  86%
  10%
2010 2501572 242
  79%
  87%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 200 3% 7% 48% 37% 5% 1%
7000255 69 0% 1% 51% 46% 0% 1%
2501573 19 5% 11% 21% 53% 5% 5%
1355 14 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 176 0% 18% 55% 18% 0% 9%
2021 2501572 227 0% 5% 43% 46% 4% 1%
7000255 86 1% 2% 51% 44% 1% 0%
2501573 17 0% 0% 41% 53% 0% 6%
1353 224 0% 0% 64% 29% 0% 7%
2020 2501572 211 0% 9% 56% 31% 3% 0%
7000255 78 0% 1% 72% 26% 0% 1%
2501573 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2019 2501572 198 1% 3% 59% 34% 2% 1%
7000255 73 1% 1% 60% 36% 1% 0%
2501573 6 0% 0% 33% 50% 0% 17%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 208 15% 8% 54% 23% 0% 0%
2018 2501572 28 4% 11% 32% 18% 0% 36%
7000255 70 4% 26% 39% 30% 0% 1%
2501573 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2017 2501572 259 0% 0% 15% 64% 14% 7%
2501573 8 0% 13% 13% 38% 13% 13%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501572 254 0% 0% 27% 51% 13% 9%
2501573 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 42 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501572 256 0% 0% 19% 58% 14% 8%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2501572 259 0% 0% 20% 60% 14% 6%
2501573 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2013 2501572 277 1% 0% 29% 52% 7% 10%
2501573 5 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2012 2501572 269 1% 1% 31% 47% 14% 5%
2011 2501572 265 1% 4% 32% 41% 12% 10%
2010 2501572 242 1% 0% 14% 64% 12% 9%