Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 4 100% 100% 0%
2021 7 0% 0% 100%
2020 3 0% 0% 100%
2018 5 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502904 76
  100%
  100%
  0%
1355 56
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2502904 54
  100%
  100%
  0%
1355 98
  0%
  0%
  100%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2502904 26
  100%
  100%
  0%
1355 42
  0%
  0%
  100%
2019 2502904 60
  100%
  100%
  0%
1353 64
  25%
  100%
  75%
2018 2502904 36
  94%
  100%
  6%
1355 70
  0%
  0%
  100%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 1353 16
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502904 76 5% 3% 92% 0% 0% 0%
1355 56 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2502904 54 0% 0% 89% 11% 0% 0%
1355 98 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 96 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2502904 26 0% 31% 62% 8% 0% 0%
1355 42 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2502904 60 0% 3% 83% 13% 0% 0%
1353 64 0% 0% 25% 0% 0% 75%
2018 2502904 36 22% 22% 44% 6% 0% 6%
1355 70 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%