Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 3%
9h
23%
61h
16%
41h
1%
3h
43%
113h
13%
34h
261h
2017 7%
20h
32%
86h
6%
15h
0%
0h
46%
125h
9%
23h
269h
2016 9%
18h
24%
51h
13%
27h
2%
4h
45%
96h
7%
15h
211h