Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 121 10 20
2021 178 38 20
2020 230 59 20
2019 243 51 20
2018 335 79 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats