UAB

Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Sociologia

Dades DGU
  • 1402 Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Sociologia

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 2 0 8 7 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np