Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 0%
0h
15%
28h
14%
26h
0%
0h
55%
102h
16%
29h
185h