Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 85.294% 87.879% 2.941%
2021 76 88.158% 91.781% 3.947%
2020 72 84.722% 92.424% 8.333%
2019 78 93.59% 96.053% 2.564%
2018 69 75.362% 77.612% 2.899%
2017 63 73.016% 76.667% 4.762%
2016 83 84.337% 87.5% 3.614%
2015 59 71.186% 73.684% 3.39%
2014 3 0% 0% 100%
2013 92 85.87% 95.181% 9.783%
2012 72 83.333% 90.909% 8.333%
2011 86 81.395% 92.105% 11.628%
2010 98 70.408% 86.25% 18.367%
2009 88 69.318% 85.915% 19.318%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 68
  85%
  88%
  3%
7000050 17
  88%
  88%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2500097 76
  88%
  92%
  4%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500097 72
  85%
  92%
  8%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 78
  94%
  96%
  3%
7000050 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 69
  75%
  78%
  3%
7000050 22
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 63
  73%
  77%
  5%
2016 2500097 83
  84%
  88%
  4%
2015 2500097 59
  71%
  74%
  3%
2014 2500097 3
  0%
  0%
  100%
2013 2500097 92
  86%
  95%
  10%
2012 2500097 72
  83%
  91%
  8%
2011 2500097 86
  81%
  92%
  12%
2010 2500097 98
  70%
  86%
  18%
2009 2500097 88
  69%
  86%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 68 3% 0% 40% 43% 12% 3%
7000050 17 12% 0% 53% 24% 12% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2500097 76 1% 5% 59% 22% 8% 4%
7000050 19 21% 21% 53% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500097 72 1% 4% 42% 36% 7% 8%
7000050 22 14% 27% 45% 14% 0% 0%
2019 2500097 78 0% 0% 29% 64% 4% 3%
7000050 18 6% 0% 61% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500097 69 1% 0% 26% 48% 22% 3%
7000050 22 14% 5% 59% 23% 0% 0%
2017 2500097 63 2% 0% 25% 46% 22% 5%
2016 2500097 83 1% 4% 43% 36% 12% 4%
2015 2500097 59 2% 2% 32% 36% 25% 3%
2014 2500097 3 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2013 2500097 92 3% 5% 38% 39% 4% 10%
2012 2500097 72 1% 6% 31% 46% 8% 8%
2011 2500097 86 5% 6% 30% 41% 7% 12%
2010 2500097 98 3% 7% 37% 23% 11% 18%
2009 2500097 88 0% 3% 24% 42% 11% 19%