Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 100% 100% 0%
2021 58 100% 100% 0%
2020 67 98.507% 100% 1.493%
2019 50 100% 100% 0%
2018 55 100% 100% 0%
2017 71 98.592% 98.592% 0%
2016 69 100% 100% 0%
2015 52 98.077% 98.077% 0%
2014 53 98.113% 100% 1.887%
2013 51 94.118% 96% 1.961%
2012 55 90.909% 96.154% 5.455%
2011 33 93.939% 100% 6.061%
2010 44 95.455% 100% 4.545%
2009 39 94.872% 100% 5.128%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 74
  100%
  100%
  0%
7000050 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500097 58
  100%
  100%
  0%
7000050 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 67
  99%
  100%
  1%
7000050 21
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 50
  100%
  100%
  0%
7000050 11
  91%
  100%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 55
  100%
  100%
  0%
7000050 24
  100%
  100%
  0%
2017 2500097 71
  99%
  99%
  0%
2016 2500097 69
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 52
  98%
  98%
  0%
2014 2500097 53
  98%
  100%
  2%
2013 2500097 51
  94%
  96%
  2%
2012 2500097 55
  91%
  96%
  5%
2011 2500097 33
  94%
  100%
  6%
2010 2500097 44
  95%
  100%
  5%
2009 2500097 39
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 74 0% 7% 85% 8% 0% 0%
7000050 17 24% 59% 18% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500097 58 0% 33% 62% 5% 0% 0%
7000050 19 21% 63% 16% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500097 67 0% 16% 78% 4% 0% 1%
7000050 21 19% 67% 10% 5% 0% 0%
2019 2500097 50 2% 4% 68% 26% 0% 0%
7000050 11 18% 36% 36% 0% 0% 9%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500097 55 0% 0% 55% 45% 0% 0%
7000050 24 17% 25% 58% 0% 0% 0%
2017 2500097 71 0% 3% 62% 34% 1% 0%
2016 2500097 69 3% 4% 83% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500097 52 2% 0% 71% 25% 2% 0%
2014 2500097 53 2% 0% 77% 19% 0% 2%
2013 2500097 51 2% 10% 49% 33% 4% 2%
2012 2500097 55 2% 4% 44% 42% 4% 5%
2011 2500097 33 0% 0% 67% 27% 0% 6%
2010 2500097 44 5% 5% 50% 36% 0% 5%
2009 2500097 39 3% 8% 54% 31% 0% 5%