Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 89.474% 100% 10.526%
2021 22 81.818% 90% 9.091%
2020 26 100% 100% 0%
2019 18 88.889% 100% 11.111%
2018 14 92.857% 100% 7.143%
2017 21 95.238% 100% 4.762%
2016 21 95.238% 100% 4.762%
2015 22 77.273% 89.474% 13.636%
2014 27 77.778% 91.304% 14.815%
2013 23 78.261% 100% 21.739%
2012 30 83.333% 96.154% 13.333%
2011 17 58.824% 90.909% 35.294%
2010 29 65.517% 86.364% 24.138%
2009 27 59.259% 80% 25.926%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 19
  89%
  100%
  11%
7000050 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500097 22
  82%
  90%
  9%
7000050 3
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 26
  100%
  100%
  0%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 18
  89%
  100%
  11%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500097 14
  93%
  100%
  7%
7000050 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500097 21
  95%
  100%
  5%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500097 21
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 22
  77%
  89%
  14%
2014 2500097 27
  78%
  91%
  15%
2013 2500097 23
  78%
  100%
  22%
2012 2500097 30
  83%
  96%
  13%
2011 2500097 17
  59%
  91%
  35%
2010 2500097 29
  66%
  86%
  24%
2009 2500097 27
  59%
  80%
  26%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 19 0% 5% 47% 37% 0% 11%
7000050 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500097 22 0% 5% 50% 27% 9% 9%
7000050 3 33% 33% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500097 26 4% 8% 42% 46% 0% 0%
7000050 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 2500097 18 0% 6% 50% 33% 0% 11%
7000050 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500097 14 0% 14% 36% 43% 0% 7%
7000050 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500097 21 0% 10% 24% 62% 0% 5%
1353 64 25% 0% 25% 50% 0% 0%
2016 2500097 21 5% 0% 57% 33% 0% 5%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500097 22 5% 0% 23% 50% 9% 14%
2014 2500097 27 7% 7% 30% 33% 7% 15%
2013 2500097 23 0% 4% 30% 43% 0% 22%
2012 2500097 30 7% 7% 30% 40% 3% 13%
2011 2500097 17 0% 0% 12% 47% 6% 35%
2010 2500097 29 3% 3% 21% 38% 10% 24%
2009 2500097 27 4% 4% 26% 26% 15% 26%