Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 54 96.296% 98.113% 1.852%
2021 48 89.583% 93.478% 4.167%
2020 51 100% 100% 0%
2019 40 77.5% 88.571% 12.5%
2018 27 59.259% 59.259% 0%
2017 41 92.683% 97.436% 4.878%
2016 23 86.957% 90.909% 4.348%
2015 25 80% 83.333% 4%
2014 27 74.074% 76.923% 3.704%
2013 24 62.5% 78.947% 20.833%
2012 29 51.724% 57.692% 10.345%
2011 21 57.143% 75% 23.81%
2010 17 70.588% 80% 11.765%
2009 16 37.5% 66.667% 43.75%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500097 54
  96%
  98%
  2%
7000050 7
  100%
  100%
  0%
4313861 1
  0%
  0%
  100%
2021 2500097 48
  90%
  93%
  4%
7000050 9
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500097 51
  100%
  100%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
4313861 3
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 40
  78%
  89%
  12%
7000050 8
  100%
  100%
  0%
4313861 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2018 2500097 27
  59%
  59%
  0%
7000050 10
  90%
  90%
  0%
2017 2500097 41
  93%
  97%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500097 23
  87%
  91%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500097 25
  80%
  83%
  4%
2014 2500097 27
  74%
  77%
  4%
2013 2500097 24
  62%
  79%
  21%
2012 2500097 29
  52%
  58%
  10%
2011 2500097 21
  57%
  75%
  24%
2010 2500097 17
  71%
  80%
  12%
2009 2500097 16
  38%
  67%
  44%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500097 54 2% 0% 41% 54% 2% 2%
7000050 7 57% 0% 43% 0% 0% 0%
4313861 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500097 48 0% 4% 33% 52% 6% 4%
7000050 9 33% 22% 33% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500097 51 2% 4% 31% 63% 0% 0%
7000050 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
4313861 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2500097 40 0% 5% 15% 58% 10% 13%
7000050 8 50% 25% 13% 13% 0% 0%
4313861 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500097 27 0% 4% 19% 37% 41% 0%
7000050 10 20% 30% 20% 20% 10% 0%
2017 2500097 41 2% 12% 37% 41% 2% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500097 23 4% 0% 26% 57% 9% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500097 25 0% 4% 40% 36% 16% 4%
2014 2500097 27 4% 15% 26% 30% 22% 4%
2013 2500097 24 4% 13% 17% 29% 17% 21%
2012 2500097 29 0% 3% 17% 31% 38% 10%
2011 2500097 21 5% 5% 10% 38% 19% 24%
2010 2500097 17 0% 0% 53% 18% 18% 12%
2009 2500097 16 0% 0% 25% 13% 19% 44%