Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 2
  50%
  50%
  0%
2500246 23
  61%
  100%
  39%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  0%
  0%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2503702 1
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2502533 1
  0%
  0%
  0%
2500246 41
  78%
  84%
  7%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  0%
  0%
  100%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2501933 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500246 22
  91%
  91%
  0%
2019 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2500241 1
  0%
  0%
  0%
2500246 17
  41%
  47%
  12%
2500097 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500246 20
  70%
  100%
  30%
2500239 1
  0%
  0%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 16
  75%
  100%
  25%
2016 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 9
  67%
  100%
  33%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2502442 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  0%
  0%
  100%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 13
  85%
  92%
  8%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501857 1
  100%
  100%
  0%
2500246 20
  65%
  76%
  15%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2501792 1
  100%
  100%
  0%
2500246 23
  87%
  91%
  4%
2500173 2
  50%
  100%
  50%
2012 2500246 36
  58%
  62%
  6%
2011 2500246 16
  81%
  81%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 2 0% 50% 0% 0% 50% 0%
2500246 23 4% 9% 26% 17% 0% 39%
2500097 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500250 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503702 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502533 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 41 0% 5% 17% 56% 15% 7%
2500097 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500261 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500798 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 22 0% 9% 27% 55% 9% 0%
2019 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500241 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2500246 17 12% 6% 6% 12% 47% 12%
2500097 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 20 10% 10% 20% 30% 0% 30%
2500239 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500246 16 6% 31% 31% 6% 0% 25%
2016 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 9 11% 33% 11% 11% 0% 33%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502442 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500246 13 15% 8% 31% 31% 8% 8%
2502443 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2501857 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 20 5% 15% 30% 15% 20% 15%
2500173 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2501792 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 23 0% 22% 48% 17% 9% 4%
2500173 2 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2012 2500246 36 0% 17% 19% 22% 36% 6%
2011 2500246 16 13% 19% 25% 25% 19% 0%