UAB

Grau en Matemàtiques

Dades DGU
  • GRAU00000031 Graduat en Matemàtiques
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 82% 88% 7%
2020 84% 89% 5%
2019 82% 88% 7%
2018 74% 82% 10%
2017 73% 82% 11%
2016 67% 78% 14%
2015 68% 80% 15%
2014 61% 74% 17%
2013 64% 79% 19%
2012 57% 75% 24%
2011 52% 73% 29%
2010 57% 77% 26%
2009 63% 81% 22%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3% 7% 32% 45% 12%
2020 2% 6% 33% 47% 11%
2019 2% 7% 33% 45% 12%
2018 2% 5% 24% 50% 18%
2017 3% 3% 22% 54% 18%
2016 2% 5% 22% 48% 22%
2015 2% 6% 25% 46% 20%
2014 3% 6% 19% 46% 26%
2013 3% 6% 21% 49% 21%
2012 4% 7% 18% 46% 25%
2011 3% 8% 22% 40% 27%
2010 4% 8% 27% 38% 23%
2009 5% 9% 28% 40% 19%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100112 Àlgebra Commutativa 20 1 1 9 6 0 3 85% 100% 15%
100088 Àlgebra Lineal 67 1 0 17 30 11 8 72% 81% 12%
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 76 2 0 7 42 17 5 70% 75% 7%
100111 Anàlisi Harmònica 19 0 3 10 6 0 0 100% 100% 0%
100094 Anàlisi Matemàtica 93 1 2 4 47 23 16 58% 70% 17%
100110 Anàlisi Real i Funcional 24 0 1 9 14 0 0 100% 100% 0%
100113 Aritmètica 27 0 0 13 13 0 1 96% 100% 4%
100093 Càlcul en Diverses Variables i Optimització 62 2 0 7 33 20 0 68% 68% 0%
100120 Càlcul Numèric 19 3 1 6 6 0 3 84% 100% 16%
105813 Delicte i Dones 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100091 Eines Informàtiques per a les Matemàtiques 73 3 7 24 14 21 4 66% 70% 5%
105816 El Cos Com a Arxiu Cultural 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101143 El Gènere i la Etnicitat 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100100 Equacions Diferencials i Modelització I 57 3 2 15 23 7 7 75% 86% 12%
100101 Equacions Diferencials i Modelització II 48 1 1 14 24 1 7 83% 98% 15%
100119 Equacions en Derivades Parcials 26 2 1 10 12 0 1 96% 100% 4%
100105 Estadística 54 2 1 15 27 2 7 83% 96% 13%
106081 Estadística Matemàtica 18 1 0 6 10 0 1 94% 100% 6%
100096 Estructures Algebràiques 69 1 0 5 33 23 7 57% 63% 10%
100090 Física 66 2 3 30 20 7 4 83% 89% 6%
100089 Fonaments de les Matemàtiques 68 2 2 18 27 18 1 72% 73% 1%
100087 Funcions de Variable Real 102 0 0 9 58 34 1 66% 66% 1%
100107 Geometria Diferencial 45 2 1 14 23 1 4 89% 98% 9%
100095 Geometria Lineal 79 1 0 9 60 5 4 89% 93% 5%
100115 Geometria Riemanniana 4 0 0 3 0 0 1 75% 100% 25%
100133 Gestió Financera 43 0 4 20 17 1 1 95% 98% 2%
105803 Història Contemporània de les Dones 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
106082 Història de les Matemàtiques 19 0 5 10 4 0 0 100% 100% 0%
100121 Integració Numèrica d'Equacions en Derivades Parcials 15 1 0 7 2 0 5 67% 100% 33%
100135 Intel·ligència Artificial 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
100125 Investigació Operativa 37 0 4 25 4 0 4 89% 100% 11%
100097 Mètodes Numèrics 60 1 3 12 38 0 6 90% 100% 10%
100123 Mostreig Estadístic 30 3 2 12 10 0 3 90% 100% 10%
100109 Pràctiques en Empreses 45 0 36 9 0 0 0 100% 100% 0%
100104 Probabilitat i Modelització Estocàstica 62 1 3 13 27 17 1 71% 72% 2%
100116 Processos Estocàstics 37 3 6 9 16 0 3 92% 100% 8%
100126 Programació Avançada 49 4 3 17 22 0 3 94% 100% 6%
100098 Seminari de Matemàtica Discreta 62 2 0 18 38 4 0 94% 94% 0%
100124 Sèries Temporals 21 1 5 12 3 0 0 100% 100% 0%
100118 Sistemes Dinàmics 21 2 0 6 9 1 3 81% 94% 14%
100099 Taller de Modelització 63 3 0 31 21 4 4 87% 93% 6%
100092 Temes de Ciència Actual 63 2 2 47 8 1 3 94% 98% 5%
100127 Tendències Actuals de les Matemàtiques 31 2 6 21 1 0 1 97% 100% 3%
100102 Teoria de Galois 55 1 2 13 29 4 6 82% 92% 11%
100106 Topologia 68 2 5 16 37 1 6 90% 98% 9%
100114 Topologia de Varietats 15 0 0 4 10 0 1 93% 100% 7%
100108 Treball Final de Grau 82 5 16 40 17 1 3 95% 99% 4%
105814 Violències Masclistes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%