UAB

Grau en Humanitats ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000030 Graduat en Humanitats
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2017 76% 100% 24%
2016 76% 86% 12%
2015 85% 98% 13%
2014 85% 97% 12%
2013 84% 94% 10%
2012 83% 93% 10%
2011 79% 91% 13%
2010 73% 89% 18%
2009 70% 91% 24%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2017 8% 31% 0% 62% 0%
2016 0% 22% 42% 22% 14%
2015 7% 30% 33% 27% 2%
2014 5% 17% 47% 29% 3%
2013 4% 13% 40% 36% 6%
2012 5% 11% 41% 37% 7%
2011 3% 10% 38% 40% 9%
2010 3% 11% 40% 34% 11%
2009 4% 10% 39% 38% 9%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np