Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 34 94.118% 96.97% 2.941%
2020 32 96.875% 96.875% 0%
2018 15 100% 100% 0%
2016 26 92.308% 100% 7.692%
2015 44 77.273% 80.952% 4.545%
2014 28 96.429% 96.429% 0%
2013 11 100% 100% 0%
2012 17 88.235% 93.75% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 34
  94%
  97%
  3%
2020 2500239 32
  97%
  97%
  0%
2018 2500239 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 26
  92%
  100%
  8%
2015 2500239 44
  77%
  81%
  5%
2014 2500239 28
  96%
  96%
  0%
2013 2500239 11
  100%
  100%
  0%
2012 2500239 17
  88%
  94%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 34 6% 9% 26% 53% 3% 3%
2020 2500239 32 6% 6% 31% 53% 3% 0%
2018 2500239 15 7% 13% 67% 13% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500239 26 8% 8% 50% 27% 0% 8%
2015 2500239 44 2% 9% 23% 43% 18% 5%
2014 2500239 28 7% 18% 43% 29% 4% 0%
2013 2500239 11 9% 9% 73% 9% 0% 0%
2012 2500239 17 6% 18% 24% 41% 6% 6%