Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2016 24 95.833% 100% 4.167%
2015 29 100% 100% 0%
2014 43 97.674% 100% 2.326%
2013 33 100% 100% 0%
2012 36 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 29
  100%
  100%
  0%
2014 2500239 43
  98%
  100%
  2%
2013 2500239 33
  100%
  100%
  0%
2012 2500239 36
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500239 24 4% 29% 50% 13% 0% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 29 3% 34% 52% 10% 0% 0%
2014 2500239 43 0% 9% 58% 30% 0% 2%
2013 2500239 33 0% 12% 70% 18% 0% 0%
2012 2500239 36 0% 17% 64% 19% 0% 0%