Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 70 88.571% 98.413% 10%
2021 73 76.712% 87.5% 12.329%
2020 61 83.607% 98.077% 14.754%
2019 54 87.037% 100% 12.963%
2018 71 71.831% 86.441% 16.901%
2017 59 67.797% 80% 15.254%
2016 42 76.19% 91.429% 16.667%
2015 36 77.778% 82.353% 5.556%
2014 53 86.792% 100% 13.208%
2013 73 78.082% 89.062% 12.329%
2012 14 50% 77.778% 35.714%
2011 121 62.81% 83.516% 24.793%
2010 123 61.789% 86.364% 28.455%
2009 105 58.095% 82.432% 29.524%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 70
  89%
  98%
  10%
2021 2500239 73
  77%
  88%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 61
  84%
  98%
  15%
2019 2500239 54
  87%
  100%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500239 71
  72%
  86%
  17%
2017 2500239 59
  68%
  80%
  15%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2500239 42
  76%
  91%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 36
  78%
  82%
  6%
2014 2500239 53
  87%
  100%
  13%
2013 2500239 73
  78%
  89%
  12%
2012 2500239 14
  50%
  78%
  36%
2011 2500239 121
  63%
  84%
  25%
2010 2500239 123
  62%
  86%
  28%
2009 2500239 105
  58%
  82%
  30%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 70 0% 6% 13% 69% 1% 10%
2021 2500239 73 4% 4% 16% 52% 11% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500239 61 0% 11% 16% 56% 2% 15%
2019 2500239 54 2% 17% 20% 48% 0% 13%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500239 71 0% 6% 15% 51% 11% 17%
2017 2500239 59 0% 7% 27% 34% 17% 15%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2500239 42 0% 0% 33% 43% 7% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 36 3% 0% 33% 42% 17% 6%
2014 2500239 53 0% 8% 43% 36% 0% 13%
2013 2500239 73 4% 4% 34% 36% 10% 12%
2012 2500239 14 0% 7% 21% 21% 14% 36%
2011 2500239 121 1% 5% 16% 41% 12% 25%
2010 2500239 123 3% 2% 10% 47% 10% 28%
2009 2500239 105 2% 5% 28% 24% 12% 30%