Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 97.917% 97.917% 0%
2020 41 87.805% 92.308% 4.878%
2015 17 94.118% 94.118% 0%
2014 28 82.143% 95.833% 14.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 48
  98%
  98%
  0%
2020 2500239 41
  88%
  92%
  5%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2015 2500239 17
  94%
  94%
  0%
2014 2500239 28
  82%
  96%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 48 4% 4% 40% 48% 2% 0%
2020 2500239 41 5% 10% 29% 44% 7% 5%
1353 48 0% 0% 0% 33% 0% 67%
2015 2500239 17 0% 6% 65% 24% 6% 0%
2014 2500239 28 4% 0% 29% 50% 4% 14%