Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 84 77.381% 90.278% 14.286%
2021 87 66.667% 77.333% 13.793%
2020 68 76.471% 86.667% 11.765%
2019 54 64.815% 76.087% 14.815%
2018 60 85% 94.444% 10%
2017 61 72.131% 81.481% 11.475%
2016 47 65.957% 83.784% 21.277%
2015 46 78.261% 90% 13.043%
2014 62 75.806% 87.037% 12.903%
2013 95 80% 82.609% 3.158%
2012 92 70.652% 80.247% 11.957%
2011 75 66.667% 70.423% 5.333%
2010 71 88.732% 92.647% 4.225%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 84
  77%
  90%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 87
  67%
  77%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 68
  76%
  87%
  12%
2019 2500239 54
  65%
  76%
  15%
2018 2500239 60
  85%
  94%
  10%
2017 2500239 61
  72%
  81%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 47
  66%
  84%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 46
  78%
  90%
  13%
2014 2500239 62
  76%
  87%
  13%
2013 2500239 95
  80%
  83%
  3%
2012 2500239 92
  71%
  80%
  12%
2011 2500239 75
  67%
  70%
  5%
2010 2500239 71
  89%
  93%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 84 4% 5% 17% 51% 8% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500239 87 0% 0% 17% 47% 20% 14%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500239 68 3% 0% 21% 53% 12% 12%
2019 2500239 54 4% 0% 31% 30% 20% 15%
2018 2500239 60 3% 0% 32% 50% 5% 10%
2017 2500239 61 2% 0% 25% 46% 16% 11%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500239 47 0% 2% 11% 53% 13% 21%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 46 0% 0% 20% 59% 9% 13%
2014 2500239 62 0% 0% 27% 48% 11% 13%
2013 2500239 95 0% 0% 13% 67% 17% 3%
2012 2500239 92 2% 1% 35% 33% 17% 12%
2011 2500239 75 3% 0% 15% 49% 28% 5%
2010 2500239 71 1% 1% 49% 37% 7% 4%