Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 68 80.882% 96.491% 16.176%
2021 77 84.416% 100% 15.584%
2020 63 79.365% 96.154% 17.46%
2019 50 84% 100% 16%
2018 61 83.607% 100% 16.393%
2017 54 77.778% 97.674% 20.37%
2016 41 73.171% 100% 26.829%
2015 45 77.778% 87.5% 11.111%
2014 49 77.551% 97.436% 20.408%
2013 119 94.958% 100% 5.042%
2012 113 47.788% 58.065% 17.699%
2011 89 41.573% 48.684% 14.607%
2010 72 63.889% 76.667% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 68
  81%
  96%
  16%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500239 77
  84%
  100%
  16%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 63
  79%
  96%
  17%
2019 2500239 50
  84%
  100%
  16%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2018 2500239 61
  84%
  100%
  16%
2017 2500239 54
  78%
  98%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 41
  73%
  100%
  27%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 45
  78%
  88%
  11%
2014 2500239 49
  78%
  97%
  20%
2013 2500239 119
  95%
  100%
  5%
2012 2500239 113
  48%
  58%
  18%
2011 2500239 89
  42%
  49%
  15%
2010 2500239 72
  64%
  77%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 68 3% 0% 28% 50% 3% 16%
1353 80 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2021 2500239 77 3% 4% 23% 55% 0% 16%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2020 2500239 63 5% 0% 27% 48% 3% 17%
2019 2500239 50 4% 4% 36% 40% 0% 16%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2500239 61 2% 3% 21% 57% 0% 16%
2017 2500239 54 4% 4% 28% 43% 2% 20%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500239 41 5% 0% 37% 32% 0% 27%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500239 45 0% 11% 22% 44% 11% 11%
2014 2500239 49 0% 14% 43% 20% 2% 20%
2013 2500239 119 2% 3% 46% 45% 0% 5%
2012 2500239 113 2% 3% 17% 27% 35% 18%
2011 2500239 89 1% 2% 17% 21% 44% 15%
2010 2500239 72 4% 4% 19% 36% 19% 17%