Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 86 58.14% 84.746% 31.395%
2021 86 67.442% 85.294% 20.93%
2020 103 74.757% 89.535% 16.505%
2019 87 68.966% 100% 31.034%
2018 73 69.863% 96.226% 27.397%
2017 75 85.333% 96.97% 12%
2016 80 81.25% 100% 18.75%
2015 46 82.609% 100% 17.391%
2014 48 87.5% 100% 12.5%
2013 88 79.545% 97.222% 18.182%
2012 174 79.885% 93.289% 14.368%
2011 74 91.892% 100% 8.108%
2010 72 81.944% 100% 18.056%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 86
  58%
  85%
  31%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500239 86
  67%
  85%
  21%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 103
  75%
  90%
  17%
2019 2500239 87
  69%
  100%
  31%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2500239 73
  70%
  96%
  27%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 75
  85%
  97%
  12%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500239 80
  81%
  100%
  19%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 46
  83%
  100%
  17%
2014 2500239 48
  88%
  100%
  12%
2013 2500239 88
  80%
  97%
  18%
2012 2500239 174
  80%
  93%
  14%
2011 2500239 74
  92%
  100%
  8%
2010 2500239 72
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 86 3% 2% 26% 27% 10% 31%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2021 2500239 86 0% 2% 37% 28% 12% 21%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2500239 103 3% 5% 29% 38% 9% 17%
2019 2500239 87 5% 7% 38% 20% 0% 31%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2500239 73 3% 10% 33% 25% 3% 27%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2017 2500239 75 3% 17% 31% 35% 3% 12%
1353 64 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2016 2500239 80 3% 4% 45% 30% 0% 19%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500239 46 0% 7% 72% 4% 0% 17%
2014 2500239 48 2% 13% 50% 23% 0% 13%
2013 2500239 88 2% 6% 32% 40% 2% 18%
2012 2500239 174 2% 5% 28% 44% 6% 14%
2011 2500239 74 3% 9% 30% 50% 0% 8%
2010 2500239 72 0% 8% 47% 26% 0% 18%