Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 66 86.364% 98.276% 12.121%
2021 77 89.61% 95.833% 6.494%
2020 68 94.118% 96.97% 2.941%
2019 50 76% 84.444% 10%
2018 60 80% 87.273% 8.333%
2017 56 89.286% 96.154% 7.143%
2016 34 73.529% 83.333% 11.765%
2015 44 88.636% 90.698% 2.273%
2014 42 92.857% 95.122% 2.381%
2013 81 97.531% 100% 2.469%
2012 70 95.714% 98.529% 2.857%
2011 73 98.63% 100% 1.37%
2010 70 95.714% 100% 4.286%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500239 66
  86%
  98%
  12%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2021 2500239 77
  90%
  96%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2500239 68
  94%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500239 50
  76%
  84%
  10%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500239 60
  80%
  87%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500239 56
  89%
  96%
  7%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2016 2500239 34
  74%
  83%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500239 44
  89%
  91%
  2%
2014 2500239 42
  93%
  95%
  2%
2013 2500239 81
  98%
  100%
  2%
2012 2500239 70
  96%
  99%
  3%
2011 2500239 73
  99%
  100%
  1%
2010 2500239 70
  96%
  100%
  4%
4311326 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500239 66 3% 3% 18% 62% 2% 12%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2021 2500239 77 3% 5% 36% 45% 4% 6%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 2500239 68 3% 15% 49% 28% 3% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500239 50 6% 6% 30% 34% 14% 10%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500239 60 2% 3% 28% 47% 12% 8%
1353 32 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2017 2500239 56 4% 2% 23% 61% 4% 7%
1353 80 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2016 2500239 34 0% 3% 21% 50% 15% 12%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500239 44 5% 5% 16% 64% 9% 2%
2014 2500239 42 2% 5% 36% 50% 5% 2%
2013 2500239 81 4% 9% 56% 30% 0% 2%
2012 2500239 70 1% 10% 44% 40% 1% 3%
2011 2500239 73 4% 3% 26% 66% 0% 1%
2010 2500239 70 4% 10% 31% 50% 0% 4%
4311326 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%